Blinde Vinkler

Blinde Vinkler #6 - AI i jobcentrene - Hjælpende eller stemplende?

May 18, 2021 IT-Branchen & Ingeniørforeningen, IDA Season 1 Episode 6
Blinde Vinkler
Blinde Vinkler #6 - AI i jobcentrene - Hjælpende eller stemplende?
Show Notes

Tilbage i 2015 blev et nyt landsdækkende digitalt værktøj taget i brug i jobcentrene. Det skaber dataprofiler af arbejdsløse på baggrund af personoplysninger. Ved hjælp af kunstig intelligens kommer det med en udregning om hvorvidt, en arbejdsløs borger er i risiko for at blive langtidsledig. Men det har mødt stor kritik. Blandt andet for at diskriminere på baggrund af etnicitet og fordi forskere mener, at det simpelthen er urimeligt at stemple ledige på baggrund af dataprofilering.

Blinde Vinkler er en podcastserie som undersøger, hvordan man drejer på biasknappen og sørger for lige muligheder for alle - i arbejdet med teknologi og videnskab.

Den er produceret af Ingeniørforeningen IDA og IT-Branchen