Blinde Vinkler

Blinde Vinkler #2 - Diversitet i Gaming

February 23, 2021 IT-Branchen Season 2 Episode 2
Blinde Vinkler
Blinde Vinkler #2 - Diversitet i Gaming
Show Notes

Der er helt sikkert flere kvinder og etniciteter i computerspil end nogensinde, og flere og flere computerspils-karakterer dukker op der udfordrer den stereotype norm. Hvilken bevægelse er i gang og hvor langt er vi kommet? Og hvilke mekanismer bestemmer egentlig hvordan en computerspils-karakter skal se ud og opføre sig?

Gæster:
Ida Katrine Hammeleff Jørgensen, Postdoc på ITU, forsker i diversitet i gaming og kvinderollens udvikling i computerspil.
 Astrid Refstrup, CEO og co-founder af Triple topping games og game director. Står bag spillet Welcome to Elk.